Zemědělské družstvo Senomaty

Zemědělské družstvo Senomaty bylo založeno v roce 1992. V současnosti hospodaří na 1 538,04ha zemědělské půdy v okrese Rakovník. Hospodaří na pozemcích v katastrálním území Hostokryje, Nouzov u Senomat, Lubná u Rakovníka, Senec u Rakovníka, Rakovník, Šanov u Rakovníka, Senomaty, Lišany, a Petrovice u Rakovníka.

Hlavní činností družstva je rostlinná výroba, která je zaměřena na pěstování tržních plodin , převážně obilovin, řepky a kukuřice. Další významnou činností je provozování bioplynové stanice, která slouží k výrobě elektrické energie.

V současnosti má družstvo 12 členů a 12 stálých zaměstnanců.