Zemědělské družstvo Senomaty

O SPOLEČNOSTI

Zemědělské družstvo Senomaty bylo založeno v roce 1992. V současnosti hospodaří na 1 378 ha zemědělské půdy v okrese Rakovník. Hospodaří na pozemcích v katastrálním území Hostokryje, Nouzov u Senomat, Lubná u Rakovníka, Senec u Rakovníka, Rakovník, Šanov u Rakovníka, Senomaty a Lišany.

Hlavní činností družstva je rostlinná výroba, která je zaměřena na pěstování tržních plodin , převážně obilovin, řepky a kukuřice. Další významnou činností je provozování bioplynové stanice, která slouží k výrobě elektrické energie.

Více o společnosti

Projekt

DIVERZIFIKACE ČINNOSTÍ - ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO SENOMATY

je spolufinancován Evropskou unií.

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.


EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova


Projekt

ENERGETICKÉ ÚSPORY V ZD SENOMATY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetucjí náročnosti objektu. Realizací projektu dojde k lepším energertikým vlastnostem budovy a také ke snížení provozních nákladů.


EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.